วันที่ 15 มีนาคม 62 ที่ผ่านมา บริษัทวีพีซีฯ คณะกรรการที่ดินกลาง ได้เข้าร่วมตรวจกับลุกค้า  เพื่อเข้าวาระ ในการจัดตั้งนิติบุคคล ของโครงการ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment