งานเปิดชมบ้านตัวอย่าง “บ้านไพลิน” บ้านรุ่นใหม่ โครงการ 9